Als Nederlander in Oostenrijk kun je op twee manieren met de Oostenrijke fiscus in aanraking komen. Na emigratie naar Oostenrijk ben je onbeperkt belastingplichtig. Als je echter in Nederland blijft wonen, maar bijvoorbeeld een Ferienwohnung in Salzburg verhuurt, dan wordt je gezien als beperkt belastingplichtige. Maar waar ligt nu de grens tussen deze twee plichten? Heb ik hier nog wat te kiezen? In deze blog geef ik een korte samenvatting van de grenzen, de mogelijkheden en de eventuele voordelen van een te maken keuze.

Onbeperkte belastingplicht

Wohnsitz

Onbeperkt belastingplichtig ben je ten eerste als aan jou een woning in Oostenrijk, anders dan tijdelijk, ter beschikking staat die je op elk gewenst moment zelf kunt of zou kunnen gebruiken (Wohnsitz). Hiervan kan ook sprake zijn bij een Ferienhaus, waarin je jaarlijks een paar weken vakantie doorbrengt (let wel: Zweitwohnsitzverordnung). Minderjarige kinderen en partners hebben vaak een afgeleide Wohnsitz.

Dubbele woonplaats?

Als je op grond van het nationale recht van Nederland en Oostenrijk zowel inwoner van Nederland als van Oostenrijk bent (dubbele woonplaats) , dan bepaalt het Verdrag tussen beide landen van welk land jij fiscaal inwoner bent. Dit is daar waar het middelpunt van je levensbelangen zich bevindt. Het is dus een kwestie van afwegen, waarbij persoonlijke banden zwaarder wegen dan zakelijke banden.

Gewöhnlichen Aufenthalt

Als er geen sprake is van een Wohnsitz kun je toch onbeperkt belastingplichtig zijn als je anders dan tijdelijk in het land verblijft (gewöhnlichen Aufenthalt). Deze tijdelijkheid is echter niet meer van belang zodra het verblijf langer dan 6 maanden heeft geduurd. Vanaf dat moment is er automatisch onbeperkte belastingplicht. Vakanties en zakenreizen onderbreken deze termijn niet. Een kalenderjaar is hierbij ook niet maatgevend.

Het is mogelijk om meerdere Wohnsitze te hebben. Een gewöhnliche Aufenthalt bestaat echter maar 1 keer. Dit zie je bijvoorbeeld terugkomen in de “Zweitwohnsitzverordnung”.

Zweitwohnsitz: een keuze?

Sinds 2003 kent Oostenrijk een Verordening op grond waarvan voor personen die al meer dan 5 jaar het middelpunt van hun leven buiten Oostenrijk hebben (en fiscaal gezien dus inwoner zijn van een ander land), onbeperkte belastingplicht enkel ontstaat als zij meer dan 70 dagen per jaar een woning in Oostenrijk voor zichzelf gebruiken. Om dit te kunnen aantonen moet een register worden bijgehouden. Feitelijk is er dus sprake van een keuzerecht. Zonder het bijhouden van een register is er namelijk automatisch onbeperkte belastingplicht, ook als het aantal dagen per jaar minder is dan 70.

Onbeperkte belastingplicht op verzoek

Personen die in het buitenland wonen, maar in Oostenrijk werken en 90% van hun inkomen in Oostenrijk verdienen of de buitenlandse inkomsten niet meer dan € 11.000 bedragen, kunnen ervoor kiezen als onbeperkt belastingplichtig te worden behandeld.

Beperkte belastingplicht

Voor iedereen die op grond van het voorgaande geen inwoner van Oostenrijk is, maar wel inkomsten uit Oostenrijk krijgt, is beperkt belastingplichtig. Dit betekent dat Oostenrijk enkel belasting kan heffen indien het inkomen:

  • Op basis van het Verdrag aan Oostenrijk is toegewezen en
  • Het ook daadwerkelijk belastbaar is op grond van de Oostenrijkse nationale wetgeving.

Gevolgen onbeperkt of beperkt

Direct gevolg van onbeperkt belastingplichtig is dat Oostenrijk alle inkomsten in haar belastingheffing gaat betrekken. Voor inkomensbestanddelen die op grond van het Verdrag zijn toegewezen aan Nederland (of een ander land), moet zij echter een voorkoming van dubbele belasting verlenen. Of dit tot gevolg heeft dat er in zijn geheel geen belasting over wordt betaald in Oostenrijk, is afhankelijk van de toe te passen methode van voorkoming van dubbele belasting.

Onbeperkte belastingplicht kan echter ook voordelen met zich meebrengen. Het geeft recht op fiscale voordelen waar enkel inwoners van Oostenrijk recht op hebben. Zo geldt voor onbeperkt belastingplichtigen dat een bedrag van         € 11.000 van het belastbaar inkomen belastingvrij is. Voor beperkt belastingplichtigen geldt slechts een grens van      € 2.000.

Daarnaast ontstaat recht op de heffingskortingen voor alleenverdieners, en alleenstaande ouders, kinderalimentatie (Absetzbeträge) en buitengewone lasten (aussergewöhnliche Belastungen). Tevens kan gebruik worden gemaakt van de fiscale faciliteit voor pensioensparen (Pensions- und Zukunftsvorsorge) en Bouwsparen (Bausparen).

Voor zover er sprake is van onbeperkte belastingplicht op verzoek geldt dat in afwijking van de “echte” onbeperkte belastingplicht in het buitenland geleden verliezen niet aftrekbaar zijn ( EU-proof?)

Einde onbeperkte belastingplicht

De onbeperkte belastingplicht eindigt als je geen inwoner van Oostenrijk meer bent dan wel geen verzoek meer doet voor onbeperkte belastingplicht. In bepaalde gevallen kun je te maken krijgen met een emigratieheffing (Wegzugbesteuerung).

Conclusie

Een juiste keuze voor (on)beperkte belastingplicht kan leiden tot een besparing van in Oostenrijk verschuldigde inkomstenbelasting.