Belastingadvies voor Nederlanders in Oostenrijk

Nederlandse belastingadviseurs

In onze praktijk lopen we regelmatig aan tegen vragen die de Nederlandse grens overschrijden. Vaak betreft dit België of Duitsland. Maar in deze tijd van digitalisering en internet, waarin onze grenzen bijna verdwenen lijken te zijn, gaat het steeds vaker ook om andere landen. Belastingadviseurs worden daarmee meer dan eens voor een stevige uitdaging gesteld. Want zo open als de fysieke grenzen in Europa zijn, zo ongelijk zijn onze fiscale systemen. 

Het Oostenrijkse belastingrecht

Ook het Oostenrijks belastingrecht wijkt stevig af van het Nederlandse. Het komt weliswaar net als het Nederlandse belastingrecht voort uit het Duitse systeem dat tijdens de bezetting is ingevoerd. Maar in de bijna 80 jaar daarna zijn beide landen een andere richting opgegaan. En deze verschillen zijn ten gevolge van de invoering van de Wet IB2001 alleen nog maar vergroot. Ook waar we met z’n allen denken dat de Btw in Europa geharmoniseerd is, blijken we vaker dan we denken van een koude kermis thuis te komen.

Dus stelt een klant ons als Nederlandse belastingadviseur een vraag over de heffing in een ander land? Dan kan ons antwoord eigenlijk alleen maar zijn: “dat weet ik niet”. Gevolgd door: “dan hebben we een lokale belastingadviseur nodig”. En dat maakt je werk er niet gemakkelijker op. Wanneer je elkaars (vak)taal niet voldoende beheerst, liggen fouten en onbegrip op de loer. Maar ook het feit dat je elkaars belastingsysteem niet kent, roept de vraag op of je geen mogelijkheden tot optimalisatie laat liggen.

Uitgelicht

Samenwerking met een buitenlandse adviseur?

Ik zoek zelf altijd naar een buitenlandse adviseur die Nederlands spreekt en bij voorkeur enige affiniteit met het Nederlandse systeem heeft. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Ze bestaan soms gewoon niet.

Ook Oostenrijk kende tot voor kort geen bevoegde belastingadviseur die zowel de Nederlandse taal als het Nederlandse belastingrecht beheerst. Maar dit is nu anders. In november 2018 ben ik officieel benoemd als belastingadviseur in Oostenrijk. Door mijn ruim 20 jaar ervaring als Nederlands belastingadviseur kan ik beide systemen met elkaar matchen en vergelijken. Ieder advies over Oostenrijk vertaal ik naar Nederlandse regelgeving, optimaliseer ik waar mogelijk en dat alles in het Nederlands.

Daar waar nodig werk ik samen met andere Oostenrijkse belastingadviseurs en accountants. Vanuit deze samenwerking kan ik tevens ondersteuning bieden bij de uitvoerende werkzaamheden zoals de Oostenrijkse “Einkommensteuererklärung” (aangifte inkomstenbelasting) en het opstellen van de “Jahresabschluss” (jaarrekening) in Oostenrijk. Tevens biedt deze samenwerking toegang tot een waardevol netwerk van belastingadviseurs in de omringende landen, zoals Italië.

Bel of mail me gerust voor een kennismaking