Belastingadvies voor Nederlanders in Oostenrijk

Nederlanders in Oostenrijk

Einkommensteuer, Immobilienertragsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Grunderwerbsteuer en Gebühren… Duizelt het je al? 

Als je van plan bent onroerend goed in Oostenrijk aan te kopen, te verkopen of als je het al verhuurt, dan heb je er altijd mee te maken. Bij Rohen Fiscaal & Steuerberatung kun je terecht voor fiscaal advies over deze Oostenrijkse belastingheffing. Maar dan gewoon in je eigen taal. Heb je een onderneming in Oostenrijk? Werk je er of woon je er? Ook dan heb je te maken met talloze belastingregels. Met mijn kennis van het belastingrecht van beide landen kan ik de fiscale verschillen tussen Oostenrijk en Nederland goed signaleren en je fiscale situatie waar mogelijk optimaliseren.

Op deze pagina kun je alvast meer lezen over een aantal onderwerpen. Ook plaats ik regelmatig wetenswaardigheden over het Oostenrijkse belastingrecht op mijn blog. Meer weten over wat ik voor je kan betekenen? Neem dan contact met me op.

Belastingadviseurs

Ben je belastingadviseur in Nederland en heeft jouw klant belangen in Oostenrijk? Ook dan kun je Rohen Fiscaal & Steuerberatung inschakelen. Waar een lokale Oostenrijkse adviseur enkel vanuit het Oostenrijks recht naar de situatie van je klant kan kijken, kan ik dit vanuit beide systemen. Daarmee kan ik kansen voor optimalisatie beter signaleren.

Lees meer >

Uitgelicht

Woning in Oostenrijk verkopen

Tot 2012 was de verkoopopbrengst van onroerend goed in Oostenrijk belastingvrij, tenzij er sprake was van speculatie (verkoop binnen 10 jaar). In 2012 is de Immobilienertragsteuer (ImmoEst) ingevoerd. Gevolg hiervan is dat de verkoopwinst van onroerend goed belast wordt tegen een tarief van 30%. Er zijn echter vele uitzonderingen.

Is er bv. sprake van “Altvermögen”? Dan kan een forfaitaire regeling worden toegepast die vaak voordeliger is. Is één van de vrijstellingen zoals de Herstellungsbefreiung toepasbaar? Dan is de winst (deels) vrijgesteld van heffing. Kiezen voor heffing tegen het normale belastingtarief (Regelbesteuerung) kan ook interessant zijn als de belaste opbrengst niet zo hoog is, doordat een deel van de winst niet belast wordt en het tarief in de eerste schijf maar 25% bedraagt. Daarnaast gelden nog vele afwijkende regelingen indien het onroerend goed op enig moment tot het bedrijfsvermogen heeft gehoord. Je betaalt uiteindelijk over de verkoopopbrengst minus de aanschafkosten plus verbouwingskosten (Herstellung/Instandsetzung).  

Deelnemingen en fiscale eenheid in Oostenrijk; fiscale optimalisatie

Indien je in Nederland 5% of meer van de aandelen in een vennnootschap bezit, zijn ontvangen dividenden en verkoopwinsten op grond van de deelnemingsvrijstelling niet belast. Verliezen zijn daarentegen ook niet fiscaal aftrekbaar, m.u.v. liquidatieverliezen. In Oostenrijk geldt voor ontvangen dividenden op binnenlandse deelnemingen (Beteiligungserträge) eveneens een vrijstelling. Hiervoor is echter geen 5% minimum aandeel vereist. Verkoopwinsten zijn in tegenstelling tot Nederland gewoon belast en verliezen dus ook aftrekbaar. Als uitzondering hierop geldt een 10% of meer deelname in een buitenlandse vennootschap (indien gevestigd binnen EU dan wel met uitwisselingsverdrag). Dit is de zogenaamde “internationale Schachtelbeteiligung”. Ook hier is het echter mogelijk om te kiezen voor belastingheffing over verkoopopbrengsten. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in een verliessituatie. Een mogelijkheid t.a.v. verrekening van verliezen die Nederland eveneens niet kent, is de verrekening van verliezen van buitenlandse dochters die tot een zogenaamde “Unternehmensgruppe” (fiscale eenheid) behoren. Indien een buitenlandse dochter voldoet aan de voorwaarden om tot de groep te behoren (kort gezegd >50% belang), kan het verlies van deze dochter in mindering worden gebracht op de winst in Oostenrijk (voor zover niet in het buitenland aftrekbaar). Het verschil in behandeling tussen Nederland en Oostenrijk kan bijdragen tot een fiscale optimalisatie van de bedrijfsstructuur.

Tweede woning in Oostenrijk

Als Nederlander kun je op diverse gebieden een financiële en dus ook fiscale band met Oostenrijk krijgen. Een van de meest voorkomende is het kopen van een tweede woning In Oostenrijk. Deze woning kun je privé kopen, een B.V. of een Stichting dit laten doen, samen met je kinderen kopen, zelf gaan bewonen, gaan verhuren enz. Welke vorm je ook kiest, de belastingheffing volgt altijd het land waar het goed gelegen is, dus Oostenrijk.

Bij aankoop moet je Grunderwerbsteuer (NL: overdrachtsbelasting) betalen en Eintragungsgebühren. Koop je als natuurlijk persoon en ga je verhuren dan kom je in aanraking met de Einkommensteuer (NL: Inkomstenbelasting). Koopt een rechtspersoon(BV/GmbH) dan krijg je tevens met de Körperschaftsteuer (Vennootschapsbelasting) van doen. En wat je ook kiest, je kunt altijd te maken krijgen met Umsatzsteuer (NL: Omzetbelasting). En nog meer dan Nederland kent Oostenrijk veel uitzonderingen op de hoofdregels. Uitzonderingen die je mag en kunt gebruiken. Maar dan moet je wel weten dat ze bestaan.